U bent hier: Home » Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

U bent zelfstandig ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten door een griepje. Maar stel dat u door ziekte of een ongeval niet (meer) kunt werken. Dat uw inkomen wegvalt. Voor werknemers in loondienst zijn er regels die ervoor zorgen dat zij toch een inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt zijn. Voor zelfstandig ondernemers gelden deze regels niet. Zij moeten zelf zorgen voor een inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt u voor de nodige inkomensbescherming. Want ook ú kunt langdurig ziek worden. Op dat moment wilt u terugvallen op een goede verzekering.

Passend

Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt inkomenszekerheid. Zelfs tot aan uw pensioen. Maar… er zijn veel verzekeringsmaatschappijen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden en er zitten grote verschillen in de voorwaarden en premies. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor u het meest geschikt? Dit hangt onder andere af van uw eigen wensen rondom het invullen van de verzekering. Gijsbers Advies en Assurantiën zorgt voor een passende verzekering door de voorwaarden en premies kritisch met elkaar te vergelijken.

In 5 stappen naar de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is van belang dat uw risico’s m.b.t. arbeidsongeschiktheid inzichtelijk zijn en, indien nodig, worden afgedekt door een voorziening zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aangezien er diverse mogelijkheden en aandachtspunten zijn, doorlopen wij als gespecialiseerd adviseur een volledig adviestraject. Dit adviestraject bestaat uit diverse werkzaamheden. Deze zijn onderverdeeld in onderstaande 5 stappen.

1. Inventariseren

Aan de hand van een vragenlijst en eventueel een persoonlijk gesprek brengen wij uw persoonlijke en financiële situatie in kaart. Wat is uw beroep, inkomen, gezinssituatie en uitgavenpatroon? En hoeveel ziektedagen kunt en wilt u financieel zelf overbruggen?

2. Analyseren

Wij analyseren uw gegevens en onderzoeken welke arbeidsongeschiktheidsverzekering het beste bij uw situatie past. We vergelijken diverse aanbieders voor u, zowel op voorwaarden als op premie. Gijsbers Advies en Assurantiën werkt met gespecialiseerde AOV-verzekeraars, die wij regelmatig toetsen aan de hand van een uitgebreide kwaliteitsrichtlijn.

3. Adviseren

U ontvangt een adviesrapport. Hierin staat welke verzekeringsvorm, welke verzekeraar en welke voorwaarden het beste bij u passen en waar deze selectie op gebaseerd is.

4. Bemiddelen

Hebt u uw keuze gemaakt? Dan regelen wij uw aanvraag bij de verzekeraar. Ook begeleiden wij u bij de medische acceptatie.

5. Onderhouden

Na het afsluiten van uw AOV kan er veel veranderen: in uw leven of dat van uw gezin, maar ook in de markt of in de (fiscale) wet- en regelgeving. Met een onderhoudsabonnement blijft uw verzekering actueel. Veel verzekeraars bieden bovendien preventietips en (online) coaching om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en uw duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Waarom is advisering bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering van groot belang?

R

De impact van arbeidsongeschiktheid op uw inkomen is heel groot.

R

De voorwaarden tussen verzekeraars verschillen aanzienlijk en vaak worden deze op belangrijke punten beperkt om een lagere premie aan te kunnen bieden. De juiste dekking is van groot belang om zekerheid te hebben op inkomen.

R

Om de juiste verzekering te selecteren moeten veel keuzes gemaakt worden; zoals de soort verzekering en het criterium waartegen arbeidsongeschiktheid wordt getoetst; het verzekerde bedrag, de wachttijd, de verzekerde eindleeftijd, indexering, uitsluitingen, premieopbouw, correctiebepalingen, etc.

R

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een relatief hoge premie, met overeenkomstig hoge verwachtingen op het moment dat deze verzekering aangesproken moet worden.

Waarom Gijsbers Advies & Assurantiën?

Wij geven u advies op maat. U kunt erop rekenen dat wij:

R

de valkuilen kennen en u hiervoor behoeden;

R

de verschillende aanbieders tot in detail vergelijken;

R

de kwaliteit van verzekeringsproducten grondig beoordelen;

R

het serviceniveau van de aanbieders tegen elkaar afzetten;

R

onderzoeken of u niet onder- of oververzekerd bent;

R

marktbreed adviseren;

R

verder kijken dan alleen de aanvangspremie;

R

luisteren, analyseren, en komen met een advies dat is toegespitst op uw situatie.

Onze onafhankelijkheid is uw belang

Ons kantoor is onafhankelijk. Alleen daardoor kunnen wij optimaal opkomen voor uw belangen. Dat doen wij door u te wijzen op de alternatieven die er in de markt voor u beschikbaar zijn. En daarnaast door namens u de onderhandelingen met de maatschappij
aan te gaan als deze een ander standpunt inneemt dan waar u naar ons oordeel recht op heeft.

Wij zijn dus geen verlengstuk van een verzekeringsmaatschappij of bank. En daar voelen wij ons goed bij.
Alleen door ons onafhankelijk op te stellen denken wij u tot in lengte van jaren van dienst te kunnen zijn als uw eigen persoonlijke
belangenbehartiger op het gebied van financiële dienstverlening.

Onafhankelijk. Voor ons meer dan zo maar een woord. Onafhankelijk is iets waar wij trots op zijn! Omdat wij weten dat we u alleen zo optimaal van dienst kunnen zijn.

Maak een afspraak

Bent u toe aan onafhankelijk advies voor uw verzekeringen? Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek. Wij helpen u graag om duidelijkheid te scheppen in uw financiële- en verzekeringszaken.