Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:100427 in /home/u16395p12019/domains/gijsbers.org/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987
financiële planning Archieven - Gijsbers Advies & Assurantien
Uitvaartverzekering: doen of niet?

Uitvaartverzekering: doen of niet?

U bent hier: Home » finan­ci­ë­le plan­ning In het kort: R Een uit­vaart kost gemid­deld € 7.500 R 1 op de 3 Neder­lan­ders heeft een uit­vaart­ver­ze­ke­ring R 45% van hen is onvol­doen­de ver­ze­kerd en moet bij­be­ta­len R 20% heeft onvol­doen­de reser­ves om...
Checklist: scheiden en financiën

Checklist: scheiden en financiën

Een schei­ding heeft gro­te finan­ci­ë­le gevol­gen. Houd reke­ning met deze (finan­ci­ë­le) check­list zodat jij geen belang­rij­ke zaken ver­geet te rege­len op finan­ci­eel gebied. 1. Bekijk wat jullie op papier al hebben afgesproken Zijn er afspra­ken gemaakt? Wat...
Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Dit betekent arbeidsongeschiktheid voor jou Er zit een ver­schil in de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt raken wan­neer je als werk­ne­mer in loon­dienst bent of wan­neer je onder­ne­mer bent van je eigen bedrijf. Als je...
Samenwonen, trouwen of toch een geregistreerd partnerschap?

Samenwonen, trouwen of toch een geregistreerd partnerschap?

Samenwonen, trouwen of toch een geregistreerd partnerschap? Tegen­woor­dig gaan veel stel­len eerst samen­wo­nen voor­dat zij gaan trou­wen. Som­mi­ge stel­len gaan über­haupt niet trou­wen en ande­ren kie­zen, vaak uit prak­ti­sche over­we­gin­gen, voor een...
75% kampt met pensioengat

75% kampt met pensioengat

75% kampt met pensioengat 4 fei­ten waar­om je beter maar aan je pen­si­oen kunt gaan den­ken Als je met pen­si­oen gaat en je niet genoeg geld hebt om aan­ge­naam te kun­nen leven dan heb je een pen­si­oen­gat. Een veel­ge­bruik­te vuist­re­gel is dat je onge­veer...
Zeven redenen voor een bezoek aan een financieel adviseur

Zeven redenen voor een bezoek aan een financieel adviseur

Finan­ci­eel advies is voor ieder­een van belang. De zeven van de belang­rijk­ste rede­nen zijn: 1. Om uw gezin te bescher­men Uw finan­ci­eel advi­seur stelt uw finan­ci­ë­le situ­a­tie vast en geeft de bes­te opties aan om uw gezin te bescher­men. Of u getrouwd bent...