Kerstdagen feest voor inbrekers

Kerstdagen feest voor inbrekers

U bent hier: Home » Par­ti­cu­lie­re ver­ze­ke­rin­gen Tij­dens de Kerst­da­gen ont­van­gen ver­ze­ke­raars gemid­deld twee keer zoveel claims naar aan­lei­ding van woning­in­bra­ken als op nor­ma­le dagen, zo blijkt uit de Risi­co­mo­ni­tor Woning­in­bra­ken van het...
Je hoverboard verzekerd?

Je hoverboard verzekerd?

U bent hier: Home » Par­ti­cu­lie­re ver­ze­ke­rin­gen Hover­boards wor­den steeds goed­ko­per en popu­lair­der, voor­al bij de jon­ge­re gene­ra­tie. Een hover­board is een ver­voer­mid­del met een elek­tro­mo­tor waar­mee 16 tot 19 km/uur gere­den kan wor­den....
Schade geleden, wat nu?

Schade geleden, wat nu?

Ook al doe je alles om scha­de te voor­ko­men. Soms krijgt pech de over­hand en krijg je toch te maken met scha­de aan huis en auto. Oprui­men en her­stel­len is natuur­lijk het eer­ste wat je in zo’n geval zou wil­len doen, maar voor de ver­ze­ke­ring is dit niet...
Hoe verzeker je je auto? Allrisk, beperkt casco of WA?

Hoe verzeker je je auto? Allrisk, beperkt casco of WA?

Hoe verzeker je je Auto? Hoe moet je je auto ver­ze­ke­ren? Is dat alleen afhan­ke­lijk van de leef­tijd, of komt er meer bij kij­ken? We geven inzicht in een paar veel voor­ko­men­de mis­ver­stan­den, zodat je beter voor­be­reid je keu­ze kunt maken. Mis­ver­stand:...
Wat te doen bij autoschade?

Wat te doen bij autoschade?

5 stap­pen Van lak­scha­de tot van­da­lis­me en total loss: auto­scha­de kent vele vor­men. Soms is er zelfs spra­ke van per­soon­lijk let­sel. Onge­acht het soort scha­de, met of zon­der tegen­par­tij: finan­ci­eel zijn er altijd gevol­gen. Hoe ben je voor­be­reid en...
75% kampt met pensioengat

75% kampt met pensioengat

75% kampt met pensioengat 4 fei­ten waar­om je beter maar aan je pen­si­oen kunt gaan den­ken Als je met pen­si­oen gaat en je niet genoeg geld hebt om aan­ge­naam te kun­nen leven dan heb je een pen­si­oen­gat. Een veel­ge­bruik­te vuist­re­gel is dat je onge­veer...