Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:100427 in /home/u16395p12019/domains/gijsbers.org/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987
Zakelijke verzekeringen Archieven - Gijsbers Advies & Assurantien
AVG versterkt behoefte aan cyberverzekering

AVG versterkt behoefte aan cyberverzekering

U bent hier: Home » Zake­lij­ke ver­ze­ke­rin­gen De nieu­we pri­va­cy­wet, de AVG (Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming), is per 25 mei 2018 inge­gaan. De komst van deze Euro­pe­se wet ver­sterkt onze pri­va­cy­rech­ten. Voor onder­ne­mers brengt de AVG...
Werkgevers en ondernemers: wapen je tegen de burn-out

Werkgevers en ondernemers: wapen je tegen de burn-out

U bent hier: Home » Zake­lij­ke ver­ze­ke­rin­gen Werkgevers en ondernemers: wapen je tegen de burn-out De burn-out is beroeps­ziek­te num­mer één in Neder­land. Steeds meer men­sen krij­gen last van extre­me ver­moeid­heid en psy­chi­sche klach­ten die in de mees­te...
Welke zakelijke risico’s loop je?

Welke zakelijke risico’s loop je?

Als je een eigen bedrijf hebt, wil je niet dat door een onge­luk of scha­de de con­ti­nu­ï­teit van je bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico’s waar­voor je je kunt ver­ze­ke­ren. Wel­ke zake­lij­ke risico’s loop je met een eigen bedrijf en hoe kun je...
De gevaren van cybercrime

De gevaren van cybercrime

Iede­re dag vin­den er cyber­aan­val­len plaats. 40% van de mkb’ers en zzp’ers is wel eens in aan­ra­king geko­men met een vorm van cyber­cri­me met alle gevol­gen van dien. De belang­rijk­ste geva­ren voor onder­ne­mers zijn: Hoge kosten In 2016 bedroeg de tota­le...
Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Dit betekent arbeidsongeschiktheid voor jou Er zit een ver­schil in de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt raken wan­neer je als werk­ne­mer in loon­dienst bent of wan­neer je onder­ne­mer bent van je eigen bedrijf. Als je...
Een allesverwoestende wind

Een allesverwoestende wind

Een alles­ver­woes­ten­de wind Wat is storm­scha­de en hoe ben je daar­te­gen ver­ze­kerd? Op een storm­ach­ti­ge mid­dag een lan­ge strand­wan­de­ling maken en die afslui­ten met een kop dam­pen­de cho­co­la­de­melk bij de open haard is de leu­ke kant van storm....