Waarom verzekeren via een verzekerings-adviseur?

Waarom verzekeren via een verzekerings-adviseur?

Waar­om ver­ze­ke­ren via een ver­ze­ke­rings-advi­seur? Ver­ze­ke­rin­gen zijn nodig om risico’s af te dek­ken die u zelf niet kunt dra­gen. Stel dat uw huis afbrandt en het is niet ver­ze­kerd, dan kunt u de kos­ten voor zo’n scha­de niet zelf dra­gen, en daar­om...