AVG versterkt behoefte aan cyberverzekering

AVG versterkt behoefte aan cyberverzekering

U bent hier: Home » Zake­lij­ke ver­ze­ke­rin­gen De nieu­we pri­va­cy­wet, de AVG (Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming), is per 25 mei 2018 inge­gaan. De komst van deze Euro­pe­se wet ver­sterkt onze pri­va­cy­rech­ten. Voor onder­ne­mers brengt de AVG...