Checklist: scheiden en financiën

Checklist: scheiden en financiën

Een schei­ding heeft gro­te finan­ci­ë­le gevol­gen. Houd reke­ning met deze (finan­ci­ë­le) check­list zodat jij geen belang­rij­ke zaken ver­geet te rege­len op finan­ci­eel gebied. 1. Bekijk wat jullie op papier al hebben afgesproken Zijn er afspra­ken gemaakt? Wat...
75% kampt met pensioengat

75% kampt met pensioengat

75% kampt met pensioengat 4 fei­ten waar­om je beter maar aan je pen­si­oen kunt gaan den­ken Als je met pen­si­oen gaat en je niet genoeg geld hebt om aan­ge­naam te kun­nen leven dan heb je een pen­si­oen­gat. Een veel­ge­bruik­te vuist­re­gel is dat je onge­veer...