Checklist: scheiden en financiën

Checklist: scheiden en financiën

Een schei­ding heeft gro­te finan­ci­ë­le gevol­gen. Houd reke­ning met deze (finan­ci­ë­le) check­list zodat jij geen belang­rij­ke zaken ver­geet te rege­len op finan­ci­eel gebied. 1. Bekijk wat jullie op papier al hebben afgesproken Zijn er afspra­ken gemaakt? Wat...